ADUNAREA GENERALA 2018

Adunarea Generala Ordinara a actionarilor din data de de 26/27.04.2018

   Convocator 
  
   Proiecte Hotarari
 
   Formulare vot / procura speciala 

   Imputernicire speciala / Imputernicire generala
   
   Materiale
    
    Raportul administratorului special
    Declaratia conducerii
    Bilant 31.12.2017
    Situatia capitalurilor proprii
    Situatia fluxurilor de trezorerie
    Note explicative 
    Analiza pierderii contabile aferente exercitiului financiar 2017 si activitatea de redresare
   Numirea auditorului financiar al Atlas SA Galati si stabilirea duratei contractului de audit

  
   Hotarari 

Open Web Design