Conducerea executiva

 

 

HOTARAREA nr. 14 / 17.12.2012

privind conducerea executiva a societatii si

aprobarea Contractului de mandat

  

In temeiul Legii Nr.31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si a prevederilor Statutului propriu;

Ca urmare a dezbaterii problemelor cuprinse in ordinea de zi , Consiliul de Administratie  emite urmatoarea

                                                      H O T A R A R E

Art.1 Incepand cu data de 18.12.2012 , in conformitate cu prevederile art.17 litera d) ale contractului de mandat , inceteaza mandatul D-lui Butucaru Constantin pentru functia de Director General al ATLAS SA Galati.

Art.2 Incepand cu data de 18.12.2012 se numeste Dna. Costin Elena in functia de Director General al ATLAS SA Galati pentru fractiunea de mandat ramasa , respectiv pana la data de 01.05.2015.

Art.3 Incepand cu data de 18.12.2012 se numeste Dl. Butucaru Constantin in functia de Director General Adjunct al ATLAS SA Galati pentru fractiunea de mandat ramasa , respectiv pana la data de 01.05.2015.

 Astfel , pana la data de 01.05.2015 , conducerea executiva a societatii va fi asigurata de :

-        D-na  COSTIN ELENA                       - Director General 

-        Dl. BUTUCARU CONSTANTIN           - Director General Adjunct 

-        D-na IORGU AURELIA                      - Director Economic 

-        Dl. CIOLAN GHEORGHE                    - Director Comercial 

-        Dl. CIUNTU SORIN GEORGE            - Director Management Integrat.

Art.4 Avand in vedere modificarile intervenite in conducerea executiva a societatii se aproba modificarea si actualizarea corespunzatoare a contractului de mandat aprobat prin Hotararea Consiliului de Administratie nr.11 / 20.04.2011 , cu modificarile aprobate prin prezenta hotarare.

Se mandateaza Dl Ovidiu Cernega - Presedintele Consiliului de Administratie pentru a negocia si semna Contractul de mandat incheiat intre Consiliul de Administratie si conducerea executiva a societatii si actualizat la data de 18.12.2012.

Art.5 Prezenta hotarรขre va fi adusa la cunostinta celor interesati prin grija Presedintelui Consiliului de Administratie.

 

 

 

 

Open Web Design