Anunturi


 

 

ANUNT PUBLIC

 

 

 

SC ATLAS SA Galati, titular al proiectului  „Lucrari de exploatare groapa de imprumut in comuna Draganesti, judetul Galati”, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM Galati, fara evaluarea impactului asupra mediului si fara efectuarea evaluarii adecvate pentru proiectul „Lucrari de exploatare groapa de imprumut in comuna Draganesti, judetul Galati”, propus a fi amplasat in extravilanul comunei Draganesti, T7, P17/1/1, judetul Galati.

 

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul APM din Galati, str. Regiment 11 Siret, nr. 2, in zilele de luni-vineri, orele 8:00 -14:00 precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmgl.anpm.ro – reglementari – acordul de mediu – proiect decizie etapa de incadrare.

 

Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 5 zile de la data publicarii prezentului anunt, pana la data de 31.05.2013.

 

 

 

Conducerea SC ATLAS SA


ANUNT PUBLIC

15.03.2013

SC ATLAS SA, titular al proiectului “Amplasare statie de preparare mixture asfaltice 200t/h in regim provizoriu”, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM Galati, fara evaluarea impactului asupra mediului si fara efectuarea evaluarii adecvate pentru proiectul: ”Amplasare statie de preparare mixture asfaltice 200t/h in regim provizoriu”, propus a fi amplasat in Tecuci, str. Ana Ipatescu nr.91, judetul Galati.

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul APM Galati, din Galati str. Regiment 11 Siret, nr. 2, in zilele de luni-vineri, intre orele 8,00-14,00, precum si la urmatoarea adresa de internet: http://apmgl.ro-reglementari-acordul de mediu-proiect decizie etapa de incadrare.

Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 5 zile de la data publicarii prezentului anunt, pana la data de 20.03.2013.

 Conducerea SC ATLAS SA ANUNT PUBLIC

19.03.2013

 S.C. ATLAS S.A Galati, cu sediul in Sos. Smardan, nr. 2, Galaţi, anunţa publicul interesat asupra depunerii solicitării de revizuire a autorizaţie de mediu, in scopul desfasurarii activităţiilor : operatiuni de mecanica generala cod CAEN 2562, repararea masinilor cod CAEN 3312, repararea echipamentelor electronice si optice cod CAEN 3313,  pe amplasamentul din  Sos. Smardan nr. 2, municipiul Galati, jud. Galaţi.

Informaţii privind impactul asupra mediului al activităţii pentru care se solicita revizuirea autorizaţia de mediu pot fi consultate zilnic, de luni pana vineri, intre orele 8.00 – 14.00 la sediul AGENTIEI pentru PROTECTIA MEDIULUI GALATI, Strada Regiment 11 Siret, nr. 2, Galaţi, Jud. Galaţi, cod 800322.

Observatiile, sugestiile si/sau propunerile publicului se primesc in scris la sediul A.P.M. Galaţi.

                                     Conducerea SC ATLAS SA


                                                             
Open Web Design